Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
22°C
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
22°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Podatek od środków transportowych

Kto musi zapłacić podatek od środków transportowych?

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami pojazdów,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które pojazd został zarejestrowany,
 • posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jakie pojazdy podlegają opodatkowaniu?

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej: powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; równej lub wyższej niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton; równej lub wyższej niż 12 ton,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; równą lub wyższą niż 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Kiedy powstaje lub kończy się obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy:

 • został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego), lub
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Stawki podatku od środków transportowych w Gminie Kawęczyn:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; 

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 212,00 zł
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 287,00 zł
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 393,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 • od 3,5 ton i poniżej 12 ton 615,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego:

 • od 7 ton i poniżej 12 ton 212,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca 848,00 zł
 • równej lub większej niż 22 miejsca 1.060,00 zł

Link do uchwały: https://kaweczyn.pl/podatek-od-srodkow-transportowych.html

Gdzie i kiedy składać deklaracje na podatek od środków transportowych?

Podatek – co do zasady – wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku na rachunek urzędu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. 

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, to podatek za ten rok płaci się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
 • do 15 września danego roku – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek za ten rok płaci się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Rachunek bankowy Urzędu Gminy Kawęczyn, na który należy dokonywać wpłat podatku od środków transportowych: 52 8557 0009 0400 0101 2004 0007

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od środków transportowych dla przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Stosownie do art. 8 pkt. 5 i pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych podlegają przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Zgodnie z art. 17a ustawy o podatku rolnym, ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatniku podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy.

Oświadczenie do podatku od środków transportowych dotyczące przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powinno być składane corocznie.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem o charakterze rocznym, z obowiązkiem składania deklaracji na dany rok podatkowy, a zatem odrębnie w każdym roku winna być dokonywana weryfikacja co do przesłanek wyłączenia z opodatkowania podatkiem od środków transportowych w/w przyczep i naczep. Oznacza to, że w przypadku, gdy podatnik jest właścicielem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego winien co roku składać przedmiotowe oświadczenie.

Wzór oświadczenie w załączeniu poniżej.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Rosiak, stanowisko ds. podatków i opłat, Tel.: 63 288 59 17

Wnioski:  

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) 

Załącznik do deklaracji DT-1 (DT-1a)

Pliki do pobrania:

Oświadczenie 2023
Format: pdf, 56.29 kB
DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.