Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
25°C
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
25°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

REGULAMIN PSZOK od dnia 01.01.2023r.

Zasady ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Kawęczyn pod adresem Kawęczyn 41a (Oczyszczalnia Ścieków), który jest czynny co sobotę w godzinach od 8.00 do14.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Właścicielem i zarządcą PSZOK znajdującego się w miejscowości Kawęczyn 41a jest Gmina Kawęczyn, obsługą PSZOK zajmuje się Zakład Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie

Ustalenia szczegółowe

 1. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być czasowo wstrzymane, a informacja o tym będzie zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.kaweczyn.pl .
 2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.                                                                                                                                                                                            
 3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kawęczyn, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 4. Mieszkańcy zainteresowani oddaniem odpadów do PSZOK zgłaszają ten fakt:  telefonicznie lub osobiście do Urzędu Gminy od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30 oraz w piątki w godz. 7:30-12:00, podając rodzaj oraz ilości odpadów, które chcą przywieźć i są umawiani na konkretną godzinę (od 8:00 do 14:00 średnio co 15 minut 1 osoba).                                                                                                                                                      
 5. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do: przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, złożenia odpadów w miejscu wskazanym przez osobę obsługującą PSZOK, zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów, stosowania się do zasad ruchu drogowego, zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.
 6. Odpady komunalne przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób zadeklarowanych po okazaniu dokumentu tożsamości.

 7. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK dokumentowane będzie ,,Potwierdzeniem przyjęcia odpadów” zawierającym niezbędne dane w szczególności: nazwę i adres dostawcy (posiadacza odpadów), ilość poszczególnych frakcji odpadów.
 8. Obsługa PSZOK ma prawo żądać wyjaśnień, a w szczególności podania źródła pochodzenia dostarczanych odpadów.
 9. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, zostaje sporządzona notatka wraz z uzasadnieniem.
 10.  Odmowa przyjęcia odpadów dotyczy sytuacji gdy: 

  - ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wytworzenia przez gospodarstwo domowe,

  - ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wytworzenia przez gospodarstwo domowe,

  - rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).

 11. Osoba obsługująca PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów jeżeli te będą nieprawidłowo posegregowane.

 12. Osoba obsługująca PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów innych niż określone w pkt 23.

 13. Obsługa PSZOK nie rozładowuje  przywiezionych odpadów, wskazuje jedynie miejsce lub pojemnik.

 14. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach, kontenerach – pod nadzorem obsługi. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).

 15. Osoba dostarczająca odpady na żądanie osoby obsługującej PSZOK zobowiązana jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.

 16. Mieszkańcy mogą do PSZOK dostarczyć odpady segregowane w workach firmy odbierającej odpady w miejscu zamieszkania, zgodnego ze złożoną deklaracją, poza terminem tej zbiórki (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, odpady zielone, popiół).

 17. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.

 18. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).

 19. Odpady mogą być dostarczane pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,4 tony.

 20. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów osobowych, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 21. Przyjęcia odpadów dokonuje obsługujący PSZOK po złożeniu przez Mieszkańca oświadczenia.

 22. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

 23. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

  - Meble i inne odpady wielkogabarytowe -  do 100 kg/osobę /rok

   - Opony - 2 szt. opon samochodowych na osobę na nieruchomość zamieszkałą na rok.

   - Bioodpady

   - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

   - Drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (drobne AGD, RTV, sprzęt komputerowy, suszarki itp.)

   - Odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i zmieszane odpady z budowy, drewno, stolarka okienna i drzwiowa [okna – osobno szyby, osobno rama okienna]) - do 100 kg/osobę /rok

   - Drewno impregnowane

   - Styropian opakowaniowy

   - Papier i tektura

   - Szkło (opakowaniowe)

   - Odpady wielomateriałowe

   - Tworzywa sztuczne (opakowaniowe)

   - Tworzywa sztuczne (inne niż opakowaniowe)

   - Odzież i Tekstylia

   - Opakowania wielomateriałowe

   - Folie

   - Popioły

   - Akumulatory

   - Baterie

   - Lampy fluorescencyjne

   - Przeterminowane leki

   - Termometry rtęciowe

   - Rozpuszczalniki

   - Kwasy

   - Oleje i tłuszcze inne niż jadalne

   - Opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi

   - Środki ochrony roślin

   - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

   - Detergenty

   - Metale

   - Odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 24. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje takich odpadów jak: 

  - materiałów zawierających azbest,

   - papy,

   - szyb samochodowych,

   - szkła zbrojonego i hartowanego,

   - części samochodowych (tj. zderzaki,  reflektory itp.)

   - opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

   -  folii z działalności rolniczej;

   -  styropianu budowlanego,

   - odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

   - odpady w opakowaniach cieknących,

   - odpady komunalne zmieszane,

   - odpadów wszystkich rodzajów w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu - pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),

   - wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach. 

 25. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

 26. PSZOK jest obiektem monitorowanym.

 27. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

 28. Korzystający z PSZOK są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.

 29. Regulamin dostępny jest na terenie PSZOK oraz na stronie internetowej gminy.

 30. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 63 288 59 21 / 63 288 59 22.

 31. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.

  Regulamin PSZOK plik pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                              

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.