Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
22°C
Niedziela, 23 czerwca 2024
Imieniny: Wanda, Józef, Albin
słonecznie
22°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Jakie są zezwolenia na sprzedaż alkoholu?

Są trzy rodzaje zezwoleń (w zależności od mocy alkoholu):

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Chcąc  mieć w ofercie sklepu wszystkie rodzaje alkoholi, należy złożyć  wniosek na trzy zezwolenia.

Kiedy trzeba informować o sprzedanym alkoholu?

Co roku, do 31 stycznia, należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia oblicza się i wpłaca co roku opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Jak zrezygnować z zezwolenia?

W celu rezygnacji ze sprzedaży alkoholu przed terminem upływu ważności zezwolenia, na przykład w związku z likwidacją sklepu, należy poinformować o tym urząd w terminie 14 dni od zmiany stanu faktycznego. 

Co w przypadku zawieszenia działalności?

Chcąc zawiesić działalność mając ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu należy pamiętać, że zawieszenie nie powoduje automatycznie jego wygaśnięcia. Oznacza to, że w trakcie zawieszenia należy wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem pozwolenia, czyli składać oświadczenia o sprzedaży alkoholu w roku poprzednim oraz dokonywać opłat za korzystanie z zezwolenia. Można jednak zgłosić wniosek o rezygnację z zezwolenia w związku z zawieszeniem

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

W Urzędzie Gminy należy złożyć wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaję opinię o lokalizacji punktu sprzedaży. Jeżeli wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży jest odpowiednia i dokonano opłaty, Urząd wydaje zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

 • minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa)
 • minimum 4 lata – w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub)

Jaka jest opłata za zezwolenie?

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

1. Napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa): 

 • 525,00 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37.500,00 zł
 • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

2. Napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu: 

 • 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77.000,00 zł
 • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77.000,00 zł

Jaka jest opłata za zezwolenie składane w trakcie roku?

 • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu opłatę wylicza się w następujący sposób: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego
 • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu opłatę wylicza się w następujący sposób: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.

W przypadku występowania o kolejne zezwolenie opłata jest naliczana na podstawie wartości sprzedaży za poprzedni rok, a w przypadku kolejnego zezwolenia w trakcie roku, to opłata jest naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie wygasa w trakcie roku w związku z upływem terminu na jaki zostało wydane, opłata za korzystanie z zezwolenia w tym roku będzie proporcjonalna do okresu sprzedaży.

Kiedy zapłacić?

Rozpoczynając sprzedaż napojów alkoholowych opłatę za zezwolenie przypadającą na dany rok należy wpłacić przed udzieleniem zezwolenia.

W przypadku sprzedawania już napojów alkoholowych wyliczoną opłatę należy wpłacać w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo, w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Opłatę za wydanie zezwolenia należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Kawęczynie:  52 8557 0009 0400 0101 2004 0007

Kiedy zezwolenie wygaśnie?

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 •  zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
 • niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach. 

! Jeżeli zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłaceniem w terminie opłaty, można wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

! Jeśli zezwolenie wygaśnie, ponieważ upłynął termin na jaki zostało wydane, a chce się kontynuować sprzedaż alkoholu, należy złożyć nowy wniosek o kolejne zezwolenie.

! Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane (grozi za to grzywna).

! Każdy kto sprzedaje napoje alkoholowe bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom popełnia przestępstwo, za co grozi kara grzywny.

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu lub na przyjęciach, np. festyny, pikniki

Należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  Jeżeli wniosek jest poprawny i zapłacono za zezwolenie, to urząd wyda zezwolenie. Zezwolenie jest ważne do 2 dni.

Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi:

 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa;
 • 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa);
 • 175,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%.

! Opłatę należy wpłacić na rachunek gminy (52 8557 0009 0400 0101 2004 0007) , przed wydaniem zezwolenia.

! Wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu nie wymaga opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, potrzebnej do zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Rosiak, stanowisko ds. podatków i opłat, Tel.: 63 288 59 17

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.