Logo Gminy Kawęczyn
Powróć do: Aktualności

Zaproszenie na szkolenie - 25.04.2024 r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Dofinansowanie do szkoleń i kursów – oferta dla osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”.

Celem szkolenia jest przedstawienie informacji o możliwościach i warunkach uzyskania wsparcia dla osób fizycznych pow. 18 roku życia w ramach projektu pn. „Transformacja w kształceniu osób dorosłych z Wielkopolski Wschodniej”, FEW 2021-2027, Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.

Przeprowadzony zostanie praktyczny warsztat dot. przygotowania wymaganej dokumentacji o dofinansowanie usług rozwojowych.

Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, przede wszystkim z Wielkopolski Wschodniej tj.: m. Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki.

Szkolenie odbędzie się:

  • stacjonarnie, w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4 (III piętro), sala nr 319,
  • w czwartek 25 kwietnia 2024 r.,
  • w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dla sprawnej organizacji szkolenia, osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o zgłaszanie się za pośrednictwem:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie o swoich potrzebach organizatorów. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę szkolenia.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin
tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02, e-mail: pife.konin@arrkonin.org.pl

Program szkolenia - Kliknij Tutaj

Źródło: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.