Logo Gminy Kawęczyn

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Chcąc prowadzić taką działalność, należy zarejestrować się w CEIDG. W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

1. Założenie działalności gospodarczej poprzez wpis w CEIDG można dokonać na 3 sposoby:

  • Online – przez Internet:

W celu dokonania wpisu do CEIDG online należy wejść na stronę główną www.Biznes.gov.pl  a następnie wybrać usługę "Zarejestruj działalność gospodarczą". Należy zalogować się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. System jest bardzo intuicyjny i prosty. Należy podawać dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Po skończeniu wypełnienia wniosku należy podpisać go profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym. Dokonanie wpisu online można także dokonać przez bankowość internetową wybranych banków. Usługę taką oferują: PKO BP (serwis iPKO), Bank Pekao S.A., mBank, ING, Santander Bank Polska, Millennium. Należy jednak pamiętać, że za pośrednictwem banku zarejestruje się jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT można załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal Podatkowy.

Ważne! Jeśli wniosek o wpis do CEIDG dokonywany jest przez internet, nie można skorzystać z pełnomocnika.

  • W urzędzie:

Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdza przyjęcie wniosku i na miejscu lub najpóźniej następnego dnia wprowadza dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby składającej wniosek, dlatego należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. 

  • Pocztą tradycyjną:

Wypełniony wniosek można także przesłać listem poleconym. W takim przypadku należy pamiętać, że wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza i dostarczony przed terminem rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Wpis w CEIDG z danymi firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą można podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

CEIDG prześle dane firmy do urzędu skarbowego, który nada firmie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.

Po założeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca może dokonać zmiany we wpisie CEIDG, zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności gospodarczej. Procedura dokonania powyższych wpisów wygląda tak samo, jak przy zakładaniu działalności.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.biznes.gov.pl

Osoba do kontaktu: Monika Szymańska, Tel.: 63 288 59 46

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1