Logo Gminy Kawęczyn

Rozbudowa i przebudowa przedszkola

logo_polski_ład 

Rozbudowa i przebudowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Dofinansowanie w ramach edycji ósmej programu.

Okres realizacji: do 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia: 31.08.2025

Przewidywana wartość inwestycji: 4.045.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 3.438.250,00 zł

Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę Przedszkola Gminnego "Kasztanowe Ludki" w Kowalach Pańskich. Konieczne jest wykonanie szeregu prac remontowo-budowlanych celem poprawy jakości świadczonych usług edukacyjno-opiekuńczych w przedszkolu gminnym. Zastosowanie nowych rozwiązań zapewni większy komfort i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do placówki.