Logo Gminy Kawęczyn
Powróć do: Perspektywa 2014 -2020

Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców

 logo_złobek_fundusze_ue2 

Gmina Kawęczyn realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Gmina Kawęczyn wspiera najmłodszych mieszkańców”. Nr projektu RPWP.06.04.01-30-0007/19
Głównym celem projektu jest utworzenie 35 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
Gminie Kawęczyn oraz finansowanie przez 21 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.
Główne rezultaty projektu to:
• 35 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat;
• 35 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem;
• 35 osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3;
• 35 osób, które znalazły pracę lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu;
• doposażenie placówki o nowe pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki i sprzęty.
Wartość projektu: 1 836 095,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 736 870,76 zł

Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2020 r. do 30 września 2022 r.

Plakat_Gmina_Kawęczyn_wspiera_najmłodszych_mieszkańców