Logo Gminy Kawęczyn

Duchowieństwo parafialne na terenie gminy Kawęczyn 1521-2021

00687de14c4fae7df8d99d22d370