Petycja 2/2017

petycja201701informacja.pdf 
petycja201701skan.pdf 
 
Odpowiedź:
 
W odpowiedzi na oficjalna petycje w trybie art. 63 Konstytucji RP  z dnia
19 maja 2017 r. dotyczącej przystąpienia Gminy /szkoły do konkursu w
ramach programu "Podwórko talentów NIVEA-edycja 2017
1. Centrum Usług Wspólnych informuje że w dniu 22 maja 2017 roku tekst
petycji został przekazany do wszystkich szkół funkcjonujących na terenie
gminy Kawęczyn
2. Numer akt pod jakim niniejsza petycja została zarejestrowana
-OOR-ORK.152.2.2017
3. Szkoły z terenu gminy nie przystąpią do konkursu ponieważ nie posiadają
wolnych działek o powierzchni co najmniej 400m

Jerzy Jacek
Kierownik CUW w Kawczynie
Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
tel 63 2885925
e-mail : gzoo@kaweczyn.pl