Petycja 1/2017

petycja201701informacja.pdf 
petycja201701skan.pdf 
odpowiedź na petycje 201701