Petycja 5/2016

informacja 
 
skan petycji 
 
przebieg postępowania
 
odpowiedź Przedszkola
odpowiedź Szkoły w Tokarach
odpowiedź Zespołu Szkół w Kawęczynie
odpowiedź Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich