Petycja 3/2016

Informacja o petycji 
 
Skan petycji 
 
Przebieg postępowania
 
Odpowiedź