Petycja 4/2016

Informacje o petycji 
 
Skan petycji 
 
Przebieg postępowania
 
odpowiedź