Petycja 2/2016

Informacja o petycji 
 
Skan petycji 
 
Przebieg postępowania
 
odpowiedź na petycje