Petycja 1/2016

Informacja o petycji (pdf) 
 
Skan petycji (pdf) 
 
Przebieg postępowania
 
Odpowiedź na petycję (pdf)