Petycja 3/2015

informacja o petycji 
 
skan petycji 
 
Przebieg postępowania:
 
odpowiedź do petycji