Petycja nr 2/2015

Informacje o petycji pdf 

Skan petycji nr 2/2015 pdf 
 
Przebieg postępowania
 
Odpowiedź dot. petycji nr 2/2015