Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

http://www.zskaweczyn.pl