Informacje o stanie majątkowym za 2016 rok

Balcerzak Edyta 
Biegańska Arleta 
Buda Ewelina 
Goślińska Kończak Justyna