Informacje o stanie majątkowym za 2013 rok

Antoszczyk Maria Jolanta.pdf 
Balcerzak Edyta Katarzyna.pdf 
Biegańska Arleta Aleksandra.pdf 
Goślińska-Kończak Justyna.pdf 
Jacek Jerzy Jan.pdf 
Kalinowska Elżbieta.pdf 
Kęska Teresa Otylia.pdf 
Krawczyk Jolanta Maria.pdf 
Michalska Teresa Danuta.pdf 
Mlynarska Dorota.pdf 
Nowak Jan Andrzej.pdf 
Szprync Aldona Teresa.pdf 
Wojtczak Ewa.pdf