Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe

  
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe