Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne

Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 maja 2018 roku