Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 maja 2018 r.