Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Kawęczyn na r

Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 23 maja 2018 r.