Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi

Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 21 maja 2018 roku