Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 maja 2018 r.