Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14.05.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2023".

Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 14.05.2018 r. 
Strategii Rozwoju Gminy na lata 2018-2023