Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostosowania organizacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kawęczynie do wymog

Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 kwietnia 2018 r.