Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Kawęczyn

Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17 kwietnia 2018 roku