Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16 kwietnia 2018 roku