Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 kwietnia 2018 roku