Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16.03.2018 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 23/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 17.03.2017 r. w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gmin

Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 16.03.2018 r.