Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 33/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie wspiera

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 33/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.