Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.03.2018 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz regulaminu jej dz

Zarządzenie nr 27/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.03.2018 r.