Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2018 r.

Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 lutego 2018 r.