Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 19 lutego 2018 r.