Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.02.2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie

Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05.02.2018 r.