Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego ustalenia zastęps

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 1 lutego 2018 roku