Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.01.2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Kawęczyn udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z sied

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.01.2018 r.