Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ

Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 roku