Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public

Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 stycznia 2018 r.