Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawęczyni

Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 stycznia 2018 r.