Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2018 r. w zakresie kultur

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 r.