Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 8/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspier

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 8/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.