Zarządzenie nr 5/2018 Wójt Gminy Kawęczyn z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: sprzedaży samochodu służbowego oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczon

Zarządzenie nr 5/2018 Wójt Gminy Kawęczyn z dnia 02.01.2018 r.