Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Regulaminu oraz Procedur ustalania i wydatkowania funduszu sołeckiego w Gminie Kawęczyn.

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2018 r.