Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 luty 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego Powołania Komisji Oceny Wniosków w ramach funduszu sołeckiego.

Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 luty 2018 r.