Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 luty 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierani i upows

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 6 luty 2018 r.