Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie zatrudnionym na st

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 stycznia 2018 r.