Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2018.

Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku